Badanie genetyczne 
 

 

 

  Diagnostyka chorób dziedzicznych u koni (48 KB)    Diagnostyka chorób dziedzicznych u koni
 

  Zlecenie badania Genetyka (212 KB)    Druk zlecenia badania - choroby dziedziczne       
  

  Testy genetyczne - informacja

 

   
  CLAD (112KB)  badanie genetyczne w kierunku choroby spichrzeniowej glikogenu typu IV 
   (GSD IV) występującej u kotów norweskich leśnych
 

CLAD (112KB) 

  badanie genetyczne w kierunku zespołu zaburzonego przylegania leukocytów 
  (ang. Canine Leukocyte Adhesion Deficiency - CLAD) u seterów irlandzkich
 

uwarunkowanej nadwrażliwości na iwermektynę  (99KB) 

  test genetyczny do wykrywania  uwarunkowanej genetycznie nadwrażliwości
  na iwermektynę
 

uwarunkowanej nadwrażliwości na iwermektynę  (99KB) 

  test genetyczny do wykrywania postępującego zaniku siatkówki - prcd PRA

   

  Testy genetyczne - informacja

 

 

Zatrucie miedzia u Bedlington Terriera (192KB)

w kierunku postępującego zaniku siatkówki (rdAc-PRA) u kotów abisyńskich i somalijskich
  
 Zatrucie miedzia u Bedlington Terriera (192KB)

zatrucie miedzią u bedlington terriera
   

PK  (194 KB)

niedobór kinazy pirogronianowej (PK) u kotów abisyńskich i somalijskich
   

vWDI  (195 KB)
 

vWDI (choroba von Willebrand typu I) u dobermanów, pudli i manchester terrierów 
   

PKD  u persów i ich potomstwa (192 KB)

PKD  u persów i ich potomstwa
      

kolor sierści u labradora i flat coated retrievera (195 KB)

kolor sierści u labradora i flat coated retrievera 
   

HCM (Kardiomiopatia przerostowa) u kotów Maine Coon i ich potomstwa (194 KB)

HCM (kardiomiopatia przerostowa) u kotów Maine Coon i ich potomstwa  
     

 (HCM) u kotów rasy Maine Coon i ich mieszańców (187KB)
 
Badania genetyczne w kierunku występowania kardiomiopatii przerostowej   
(HCM) u kotów rasy Maine Coon i ich mieszańców
    
 (HCM) u kotów Ragdoll  (186KB)Badania genetyczne w kierunku występowania kardiomiopatii przerostowej
(HCM) u kotów Ragdoll
  
  

 


Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH