Algemene informatie betreffende de samenwerking met LABOKLIN

1. Koerierdiensten / inzenden van materiaal

Onderzoeken bestemd voor Laboklin zullen worden opgehaald met TNT INNIGHT. Het aanmelden van de ophaalservice TNT Innight, kunt U via Laboklin NL regelen. Deze service kost 2,50 per onderzoek (of ingezonden onderzoeken van 1 patiënt.

2. Verpakking / identificatie van monsters

Alle monsters moeten in overeenstemming met de regels voor het verzenden van gevaarlijke materialen verpakt worden. Dit wil zeggen dat buisjes in containers met vocht absorberend materiaal verzonden worden. Hiermee worden verwondingen en besmetting van het personeel van het transport bedrijf voorkomen. U kunt deze verzendmaterialen bij LABOKLIN bestellen, dit is gratis. Denk eraan, de verpakkingsvoorschriften gelden voor alle vormen van transport, ook het transport via (onze speciale) koerier! Gebruik a.u.b. de barcodes ter identificatie van de ingestuurde monsters. Dit is handig, snel en duidelijk. De barcodes zijn bij LABOKLIN te bestellen. Barcodes komen in blokken met een rode rand. Eén blok is bedoeld voor één patiënt. U plakt één barcode op het aanvraagformulier, één op elk monster en ook één barcode op eventueel ander meegestuurde papieren (b.v. Lidmaatschapskaart rasvereniging, patiëntkaart). Op deze wijze zijn de monsters eenduidig gemerkt, meer is niet nodig.

3. Het doorgeven van de resultaten / uitslag

Om de resultaten/uitslagen snel te kunnen doorgeven, hebben wij uw faxnummer of emailadres nodig. Daarom is het belangrijk dat u verandering van faxnummer of e-mailadres zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? Bij voorbaat onze dank.
- Post
- Fax
- Elektronisch via internet
- Via e-mail als TEKST- of als HTML- e-mail
- Via e-mail met bijlage in .LDT-format
- Via www.laboklin.com

Wilt u van deze laatste mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u óf zelf registreren op www.laboklin.de óf u laat dit doen via ons. Vervolgens kunt u al uw resultaten en uitslagen altijd direct online bekijken en ook downloaden in LDT- en/of PDF-format of als tekst e-mail. Ook combinaties van bijvoorbeeld fax en e-mail berichtgeving zijn mogelijk, uiteraard zonder extra kosten. N.B.: verzenden van de grafiek verkregen bij elektroforese is uitsluitend per fax of post mogelijk. Het is ons streven om de uitslagen / resultaten steeds zo snel mogelijk aan u door te geven. De resultaten van de klinische chemie en hematologie worden dan ook ’s middags al doorgegeven. Uitslagen van serologie, bijna alle hormoon- en PCR-bepalingen volgen dezelfde dag ’s avonds.

4. Telefonische hulp en (veterinair-)technische ondersteuning

U kunt LABOKLIN bereiken op telefoonnummer: 0031 (0) 854890580
Maandag tot vrijdag: 8.00 – 19.00 uur
Zaterdag:   9.00 – 13.00 uur

5. Aanvullend onderzoek van eerder ingezonden monsters

Als regel bewaren wij ontvangen monsters 10 werkdagen. Gedurende deze periode kunt u aanvullende onderzoeken aanvragen, vooropgesteld dat er nog voldoende materiaal over is om de testen uit te voeren! Bij het aanvragen van aanvullend onderzoek is het fijn als u de barcode van het inzendformulier c.q. het nummer van het uitslagformulier door geeft of bij de hand heeft.

6. Facturering

De factuur wordt altijd gestuurd naar de opdrachtgever, dus de aanvragende dierenarts/praktijk/kliniek, tenzij dit nadrukkelijk anders is aangegeven. Moet - in afwijking van deze algemene regel – de factuur naar de eigenaar van de patiënt gestuurd worden, dan kunt u dit op het aanvraagformulier aanvinken en invullen. Hierbij moeten de gegevens van de eigenaar duidelijk leesbaar ingevuld worden. Tevens moet de eigenaar zijn handtekening op het formulier geplaatst hebben. Bij het ontbreken van één of meerdere van deze gegevens, wordt de factuur aan de aanvragende dierenarts/praktijk/kliniek gericht. Indien de factuur aan de eigenaar gericht wordt, wordt een toeslag van 35% geheven. Indien de dierenarts/praktijk/kliniek de facturen ontvangt, dan worden deze één maal per maand als verzamelfactuur verzonden. U ontvangt deze verzamelfactuur in het begin van de maand, met alle details over de geleverde verrichtingen van de maand ervoor.

Afhankelijk van het bedrag op uw factuur is het misschien mogelijk om als dierenarts/praktijk/kliniek een korting van te krijgen.

Ons bankrekeningnummer in Nederland is: Rekeningnummer: NL77KRED0633098191. BIC: KREDNL2X

Indien u nog vragen heeft betreffende één van de boven genoemde punten, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

TEL: 0031 (0) 854890580

E-mail: service.nl@laboklin.com


Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH