Podmínky použití / Právní informace

Odpovědnost za obsah

(1) Obsah našich webových stránek byl editován co nejpečlivěji. Přesto negarantujeme, že obsah a informace poskytované Laboklin.de jsou vždy aktuální, přesné, kompletní a správné. Využití obsahu našich webových stránek je na uživatelově riziku. Smluvní vztah mezi uživatelem a LABOKLIN GmbH & Co. KG nemůže být stanoven pouze na základě využívání stránky Laboklin.de. Všechny nabídky podléhají schválení a nejsou závazné. Jakékoliv nároky na odpovědnost vůči nám s ohledem na jakékoliv hmotné i nehmotné újmy, které se netýkají zranění na životě, těle nebo zdraví a které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo pomocí chybné nebo neúplné informace, musí být obecně vyloučeny pokud ovšem neexistují dostatečné důkazy z úmyslného jednání nebo hrubé zanedbání na naší straně.

Odkazy a reference

(1) Někdy informace poskytnuté v rámci naší internetové existence zahrnují odkazy na obsah jiných poskytovatelů (např. skrze takzvané "hyperlinky"). Budeme zodpovědní za takový obsah pouze pokud nám nejsou známé žádné potencionálně nesprávné, ilegální nebo zločinné obsahy a pokud máme technické možnosti a může být rozumně očekáváno předejití využití těchto informací. Svědomitě jsme tyto obsahy zkontrolovali v době, kdy byly umístěny na internet, ale nemůžeme posoudit zda individuální poskytovatelé obsahu poskytují nesprávné, ilegální nebo nekompletní informace poté, co následně tyto obsahy změnily. Vzhledem k technickému charakteru internetu nemůžeme garantovat kompletnost a správnost informací, které jsou dostupné v rámci naší internetové prezentace. V případě jakéhokoliv odkázání na webové stránky třetích stran (např. skrze "hyperlinky" or "bannery"), které jsou mimo prostor naší zodpovědnosti, je pouze vlastník odkázané stránky zodpovědný za individuální obsah. Výslovně konstatujeme, že žádný ilegální obsah na těchto stránkách nebyl v době, kdy byl vytovřen daný odkaz. Nemáme žádný vliv na stávající nebo budoucí design, obsah nebo vlastnictví odkazovaných stránek. Proto výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za všechy obsahy všech odkazovaných stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Dále prohlašujeme, že názory prezentované na odkazovaných stránkách třetích stran nejsou naše vlastní.

Autorská práva identifikační práva

(1) Obsah a práce na této straně vytvořené LABOKLINem GmbH & Co. KG jsou předmětem německého autorského zákona.

(2) Snažíme se respektovat autorská práva na jakoukoliv grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty používané ve všech publikacích. Používáme grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které jsme vytvořili sami nebo využíváme licence volné grafiky, zvukových dokumentů, video sekvencí a textů. Design a vzhled našich stránek jsou předmětem našich autorských práv po celém světě, pokud jde o práva třetí strany, tak ta nejsou porušována. Neoprávněné používání, rozmnožování nebo předávání jednotlivého obsahu nebo stran bez našeho předchozího souhlasu musí být stíháno podle trestního a občanského práva.

Závěrečná ustanovení

(1) Všechny údaje uvedené v registračním formuláři pro veterinární lékaře / specialisty veterinárních lékařů musí být přesné a aktuální. Vícenásobná, Laboklinem zamítnutá nebo zablokovaná registrace není přípustná.

(2) Autor jakéhokoliv příspěvku (např. zprávy, příspěveku na fóru, novinky, průzkumu, poznámky o událostech nebo informace o produktech) má výhradní odpovědnost za správnost obsahu, jakož i za případné právní následky z toho vyplývající. Distribuce pomlouvačných, pověst poškozujících nebo obchod poškozujících prohlášení, nevyžádaných emailů, spamů, řetězových dopisů nebo jiných dokumentů s reklamním charakterem není povoleno. Autor příspěvku se zavazuje odškodnit Laboklin od a proti jakýmkoli nárokům, které jsou vznesené třetí stranou v důsledku tohoto příspěvku. Všechny příspěvky od uživatele jiného autora než Laboklin odrážejí názor a úroveň znalostí konkrétního autora. Zveřejněním příspěvku autor přiznává práva na užívání od Laboklinu a nesmí si nárokovat následné smazání příspěvku. Laboklin není povinen zjišťovat správnost nebo platnost individuálních příspěvků. Laboklin si vyhrazuje právo smazat příspěvky a vyloučit autory z využívání platformy. Jakékoliv komerční použití platformy vyžaduje písemný souhlas Laboklinu.

(3) LABOKLIN GmbH & Co. KG poskytuje možnost pro agentury, editory a podniky publikovat příspěvky (např. zprávy, novinky, průzkumy, poznámky k akcím nebo informace o produktech). Autoři si připraví své příspěvky v souladu s nejvyššími standardy žurnalistiky a dohlédnou na to, že jsou příspěvky aktuální. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za obsah těchto příspěvků. Neodpovídáme za jakékoliv neúplné příspěvky nebo příspěvky, které nejsou považovány za správně, nebo za jakékoli chyby v úpravách (např. překlepy). Distribuce nebo rozmnožování všech dostupných příspěvků nebo jejich částí není dovoleno a vyžaduje v každém případě souhlas jednotlivých autorů.

(4) Tato práva na využívání jsou součástí naší internetové prezentace. Naše internetové prezentace se řídí výlučně zákonem Spolkové republiky Německo, kromě německého kodexu o střetu zákonů (EGBGB). Pokud části nebo jednotlivé formulace těchto Práv k použití nejsou v souladu s, nebo již nejsou v souladu s, nebo nejsou zcela v souladu s aktuálními právními předpisy, nemusí to mít žádný vliv na obsah a platnost zbývajících částí dokumentu.

Informace o ochraně dat

(1) Rádi bychom posíli důvěru uživatelů v prostředí internetu a proto zajišťujeme transparentnost o tom, jak jsou osobní údaje používány. Zde popíšeme jak a jaké informace jsou shromažďovány. Pokud jsou některé osobní údaje (např. jméno, adresa nebo emailová adresa) požadovány, tak je poskytnutí dobovolné všude tam, kde je to možné.

(2) Můžete použít některé části našeho portálu bez udání osobních údajů. V jiných částech je jméno, adresa nebo jiné osobní údaje nutné pro účely fakturace, konzultování výsledků testů, atd..

(3) Zpracováváme a ukládáme Vaše osobní data na našem serveru. Vyhrazujeme si právo na použití těchto údajů pro účely komunikace. Samozřejmě, můžete kdykoli mít námitky k tomuto druhu použití nebo požádat, aby vaše osobní údaje byly vymazány po skončení všech účetních operací. V tomto případě nám prosím pošlete zprávu.

(4) Aby bylo pro vás používání našeho portálu snadné a příjemné, používáme tzv. cookies. Vezměte prosím na vědomí, že žádná bezpečnostně-relevantní data nejsou v cookies uložena.


Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH